(เมื่อเข้ามาใช้บริการทุกโปรแกรมราคา 5,000.- ขึ้นไป)